Siirry suoraan sisältöön

a

Hankehallinta

Selainpohjaisuus

Henkilöstöllä on aina pääsy järjestelmään verkkoyhteydellä

 

Dokumenttien hallinta

Projektien keskeisten dokumenttien jako ja arkistointi asianosaisille henkilöille

 

Kustannus ja rahoitus

Talousseuranta mahdollistaa ajantasaisen, organisaatiotasoisen tiedon saamisen kuluista ja tuloista

Projektin suunnittelutyökalu

Aikataulutus, resursointi ja budjetointi

 

Osapuolet ja yhteystiedot

Hankkeisiin liittyvän kumppanuustoiminnan seuraaminen keskitetysti

Muistutukset

Käyttäjiä muistutetaan projektitoimintaan liittyvistä tulevista toimenpiteistä

Työajanseuranta

Työajan kohdistaminen

Työajan kohdistaminen oikeille kustannuspaikoille, osaprojekteille, rahoittajan kustannuslajeille sekä lisätunnisteille

Hyväksymismenetelmä

Sähköinen hyväksymismenettely lyhentää käsittelyaikoja sekä taltioi historiatiedot.

Työaikaleimaus

Helppo tapa työpäivän aloittamiselle ja päättämiselle nappia painamalla

Työaikoijen raportointi

Työaikojen raportointi voidaan toteuttaa suoraan rahoittajan määrittämässä muodossa.

Työsuunnitelmat

Hallittu työajankäytön ennakointi

Työajoista henkilökustannuksiaisi tähän

Hyväksytyt työajat taloushallintoon henkilökustannusten laskentaan

Yhteisöt

Hanketoiminnan asiakashallinta

Yhteisö-osio, joka toimii hanketoiminnan kumppaneiden, rahoittajien ja muiden yhteistyötahojen koontipaikkana

Oganisaatioiden tiedot

Tarvittavat kontaktitiedot löytyvät yhdestä paikasta ja samalla nähdään missä hankkeissa yhteisö on jo mukana.

Aktiviteetit

Yhteisökohtaisesti voidaan kirjata tapaamisia, määräaikoja tai yhteydenottoja

Miksi Reportronic kumppaniksi?

Kenelle?

Ohjelmistoa voivat hyödyntää organisaation eri tasoilla toimivat henkilöt, kuten yksikön johtajat, projektipäälliköt sekä muu henkilöstö.

Mitä?

Suunnittelu, budjetointi, työajan raportointi, talouden seuranta, toteutuksen ohjaus sekä loppuraportointi kaiken tyyppisissä hankkeissa.

Miksi?

Hankehallinnon ohjattavuuden ja läpinäkyvyyden parantamiseksi, irrallisen tiedon määrän pienentämiseksi sekä raportoinnin yksinkertaistamiseksi.

Miten?

Organisaatio voi ottaa käyttöön Reportronicin joko itsenäisenä asennuksena organisaation omalle palvelimelle tai sovellusvuokrauspalveluna toimittajan palvelimelta.

Edut

Kaikki organisaation toimintaprosessin hallinnan kannalta keskeiset toiminnot yhdessä
paketissa

Dokumenttivarasto varmistaa täsmällisen projektidokumentaation hallinnan ja vähentää tarvetta dokumenttien jakamiseen eri osapuolten välillä esim. sähköpostitse

Työajan seuranta ja ohjaus aliprojektien ja jaksojen sekä yksiköiden avulla siten, että työaikaresurssoinnin ylitykset ja alitukset voidaan välttää

Prosessien keskeiset ongelmakohdat voidaan tunnistaa ja siten kohdistaa niihin lisäresursseja ongelmatilanteiden ennaltaehkäisemiseksi

Organisaation toimijat voivat itsenäisesti tuottaa tietoa järjestelmään ja automatisoidut tiedonsiirrot eri järjestelmien välillä vähentävät henkilöstön työmääriä sekä eliminoivat virheitä

Reportonic numeroina:

• 10 000 Käyttäjää

• Yli 20 elinkaarivuotta

• 20 vuotta parhaassa AAA-luokassa

• 100% asiakastyytyväisyys (CSAT)

Yhteydenotto

Ari Pyykölä
Myynti & uudet asiakkuudet
+358 (0)45 657 6504

Heli Heiska
+358 (0)40 086 5203

Henri Teppo
+358 (0)45 657 6510

Sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi@sebitti.fi

Osoite

Isokatu 24-25 4.krs
90100 Oulu